0 Gundsømagle Sø Anne Vibeke Rejser IMG 0435

Naturstien ved Gundsømagle Sø

Danmark - Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en del af Dansk Ornitologisk Forening og har flere naturreservater rundt omkring i Danmark, hvor du kan komme tæt på fuglene.

Fond: Fugleværnsfonden

I sumpskoven langs søbredden på Ivans Bro

Fra P-pladsen i Østrup finder du informationstavler om området og de fugle som kan ses ved Gundsømagle Sø. Herfra fører en sti dig ind i skoven. På skråningen ned til østsiden af søen er etableret en skridsikker trappe. Lidt fremme deler stien sig og du kan vælge at gå ud på Ivans Bro, der er en smal plankebro i sumpskoven hævet ca. 40-50 cm. over den fugtige skovbund helt ude i vandkanten. Denne plankebro er smal og ikke egnet for gangbesværede. Du kommer gennem skov og krat og oplever et væld af fuglefløjt. Især om foråret hvor fuglene har travlt med at fodre deres unger i de mange opsatte fuglekasser. Stå stille et øjeblik, så ser du måske flere forskellige fuglearter.

Det østlige fugletårn

Plankebroen leder dig frem til det første af to fugletårne - det østlige fugletårn. Fra tårnet har du et vidt udsyn ud over Gundsømagle Sø og markerne på søens nordlige side. Her kan du året rundt iagttage fugle. Her er konstateret mere end 200 forskellige fuglearter - nogle på træk forår og efterår - og her er registreret omkring 40 ynglefugle ved søen.

Trampespor over Gåseengen

Lidt tilbage ad Ivans Bro kan du komme ”på land” igen og et smalt trampespor leder dig op over en bakke langs et levende hegn med flot udsyn ud over Gåseengen og søen. Bag hegningen langs trampesporet græsser gæs og ind i mellem også kvæg. Trampestien fortsætter ind i skoven, hvor der på det stejleste sted er trukket reb til at holde fast i, når du går ned/op på skrænten, der i vådt føre kan være glat. Herefter kommer du igen ud på en plankebro og når frem til det vestlige fugletårn.

Fugletårn på Orkidéengen

Her er et åbent areal som kaldes Orkidéengen, som du kommer ud på og hvor det vestlige fugletårn står tæt på vandkanten. På Orkideengen er bord og bænk, hvor du kan slappe af og lytte til fuglene. Oppe fra fugletårnet kan du igen se udover søen og ikke mindst en af Sjællands største rørskove. På Orkideengen kan du være heldig at se den fredede orkidé majgøgeurt.

Du kan komme til Orkidéengen ad en markvej fra P-pladsen på Kirkerupvej.

På plankebro ud i rørskoven

Efter endnu få meter på en god sti kommer du til den ca. 500 meter lange plankebro, der har en god bredde - og som snor sig ud i rørskoven. Det er en helt unik mulighed for at komme tørskoet rundt midt inde i en rørskov. Undervejs er der etableret bænke, hvor du kan sidde stille og vente på at der måske kommer nogle af de mange fugle forbi. Du kan høre dem, men de kan være svære at se. Holder du konsekvent til højre på plankebroen, farer du ikke vild i rørskoven!

Du går samme vej tilbage, men kan på det sidste stykke - efter igen at have passerer Gåseengen - blive på stien oppe i skoven i stedet for at benytte Ivans Bro.

God tur - og husk kikkerten.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser