100 Haraldsted Sø, Sjælland Anne Vibeke Rejser IMG 8511

Vandring langs Haraldsted Sø - en del af Oplevelsesstien

Google Map...
Danmark - Ringsted

Ringsted blev grundlagt omkring år 1000 og var i middelalderen den vigtigste by på Sjælland. Her blev vigtige beslutninger truffet ved Tingstenene og danske konger og dronninger blev vegravet i byens vartegn  - den smukke Sct. Bendts Kirke, Danmarks første murstenskirke.

Mest besøgte attraktioner: Sct. Bendts Kirke, Ringsteds indkøbscentre f.eks. Ringsted Outlet, samt naturen omkring Midtsjælland med bl.a. Allindelille Fredskov med sjælden flora og Haraldsted Sø - en del af Oplevelsesstien i Ringsted Kommune.

Mere information:

Turistinformation: Ringsted

Turistinformation: Danmark

Vandreturens start

Kommer du i bil fra Benløse/Ringsted finder du en af P-pladserne til Oplevelsesstien langs Haraldsted Sø på højre hånd lige før autoværnet starter over Stavads Bro på Roskildevej. Her kører du ned til startstedet ved Vigersdal Å, hvor du finder informationsskiltet. Fra broens top har du et fint vy ud over Vigersdal Å. Følg træbroen under Stavads Bro og hvorefter du er ude på åbent terræn langs Vigersdal Å som løber ud i Haraldsted Sø. Foran dig har du sivskoven i søens østlige ende som du passerer i et sving med udsigt til højtliggende villaer med en enestående udsigt.

Haraldsted Sø - den lange sø

Du passerer en låge som forhindrer løsgående dyr i at passere, og kommer ud på flere gangbroer, der sikrer, at du kommer tørskoet gennem turen. I regn kan her dog være glat!

Haraldsted Sø er ca. seks km. lang og op til 600 meter bred med en dybde ned til 11 meter. I søen findes gedde og aborre m.m. og det kræver fisketegn at fiske her. Søen tiltrækker mange fugle året rundt. For blot at nævne nogle, findes her bl.a. fiskeørn og havørn samt rørhøg, men mere almindeligt er forskellige ænder, grågæs, knopsvaner, blishøns, gråhejrer og lappedykkere. I sivene lever sivsanger og rørsanger og i skoven bl.a. nattergal og andre sangfugle. På de åbne marker ses bl.a. viber og i det fjerne høres gøgen. Der er registreret over 130 forskellige fuglearter her, så husk kikkerten.

Undervejs er opsat bænke, hvor du kan sidde og nyde udsigten til søen og fuglene - og/eller indtage din medbragte mad. Langs ruten ses en spændende flora, der udover sivskoven omfatter iris, anemoner, kodriver, viol, forglemmigej, smørblomst, engblomme m.fl. Her er således tale om en rig fauna.

Voldene ved Valsøgård

Du kommer herefter forbi et hesteskoformet voldsted. Tæt herved lå i middelalderen en borg ved navn Valsøgård. I 1500-årene var denne borg ejet af den politisk aktive adelsdame Anne Meinstrup, der blev dræbt (lynchet) af soldater på Ringsted Torv under Grevens Fejde (1534-1536). Soldaterne blev senere henrettet for mordet. Senere blev her bygget et renæssanceslot, men bønder brændte det. Stedet kom derefter under kronen, hvor kong Frederik den 2. indrettede et jagtslot, som sjældent blev benyttet og i 1587 var bygningerne så forfaldne at de blev revet ned. Lokalt kaldes stedet for ”Ridebanen”, da sagnet fortæller, at voldene blev brugt som træningsbane af spøgelsesriddere på heste som spyede ildflammer ud af næseborene. Gå op på voldene og nyd udsigten ud over Haraldsted Sø.

Inden du når Vrangeskov, passerer du helt nede ved søen et shelter med bålplads - og et multtoilet. Du har mulighed for at overnatte i shelteret.

Vrangeskov

Vandreruten går nu op på en knold til Vrangeskov, som har fået sit navn efter de særlige bøgetræer, der som følge af en genfejl har nogle forvredne (vrange) grene. Udover bøg ses andre løvtræer som f.eks. kastanje og senere støder du også på gamle - 30 meter høje grantræer. Midt i skoven viser et skilt frem til Vrangeskov Traktørsted, der er et idyllisk, stråtækt bindingsværkshus. Her findes P-plads, så din vandretur kan også starte/slutte her. Længere fremme i skoven ses en 100 meter lang balancebane, som du eller børnene kan prøve kræfter med. En anden ”udfordring” er ”den hemmelige sti”, som snor sig gennem unge træer og ender på hovedstien.

Udsigt til Haraldsted

Ude af skoven er du i det åbne kulturlandskab med udsigt til marker. Du kommer gennem et område med fritgående jersey kvier, der græsser på arealet med spredt bevoksning ned mod søen. Bag markerne ses Haraldsted Kirke, der med sit røde tårn rager op i landskabet. Bag indhegninger ses får, inden du igen kommer ned – helt tæt på Haraldsted Sø. Flere steder er det muligt at søsætte sin kajak fra bådebroer. Du kommer gennem flere låger som skal forhindre fritgående dyr i at rende væk. Her er geder og får med lam som er vant til folk og dårligt gider flytte sig, når du kommer forbi!

Vestdæmningen

Før du når Vestdæmningen passerer du en sti som fører ud til en betonmole, der nu er beklædt med træ og hvorfra der er udsyn over søen. Oprindelig var det en fire km. lang rørledning som ledte vand fra Gyrstinge Sø ud i Haraldsted Sø, mens der gennem næsten 40 år blev leveret drikkevand til Københavns forstæder. Det krævede en dæmning, pumpeudstyr og meget mere. Arbejdet begyndte i 1968 og i 1972 kunne anlægget tages i brug. Drikkevandsforsyningen ophørte i 2009 og i dag bruges vandet i tørre perioder til åer og vandløb andre steder i kommunen. Søerne er nu reserveret til rekreative naturområder, som både dyr og mennesker har glæde af.

Du spadserer hen over Vestdæmningen der deler søen i to, hvor du på højre side har Tivolisøen. Denne sø er via Ringsted Å forbundet med Gyrstinge Sø. Forenden af Vestdæmningen findes den lokale bådehavn samt borde og bænke, ligesom her er et fint toilet. Her er også et fugleskjul med udsigt til Tivolisøen.

Du har nu gået omkring otte kilometer.

Har du/I to biler kan den ene placeres ved Vestdæmningen inden vandringen påbegyndes, så du/I kan køre tilbage til udgangspunktet. Du kan naturligvis også vandre turen tilbage og se det hele fra en anden vinkel.

God tur.

160 Ved Forglemmigej, Haraldsted Sø, Sjælland Anne Vibeke Rejser IMG 8516
Din rejseskribent ved forglemmigej

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser