120 Ringborgen Trelleborg Anne Vibeke Rejser IMG 9618

Vikingeborgen Trelleborg - en af Danmarks ringborge

Google Map...
Danmark - Vikingeborgen Trelleborg

Vikingeborgen Trelleborg er en af af de fem ringborge i Danmark som blev opført omkring år 980 under Kong Harald Blåtand. Borgen fungerede som et forsvarsanlæg og var beboet af kongens krigere, ligesom borgen var centrum for handel og administration. I tilknytning til ringborgen er der rekonstrueret et langhus, ligesom der i sæsonen er vikingemarked.

Attraktion: Ringborgen Trelleborg

Baggrunden for ringborgene

Vikingetiden i 900-årene var urolige tider. Magthaverne tog på vikingetogt og mellem landene var der konstante krige og plyndringer. Kristendommen var allerede udbredt i det sydlige Europa og i det store Tysk-Romerske Kejserrige medvirkede man til at sprede denne trosretning - også med magt - billiget af Paven i Rom. Men i de nordiske lande dyrkede man fortsat Asatroen med Odin som øverste gud. Danmark var ikke en del af Det Tysk-Romerske Rige, men kunne blive det. Den danske vikingekonge Gorm den Gamle og hans søn og medkonge Harald Blåtand (911-986) kunne frygte, at kejser Otto den Store og hans søn Otto II (955-983) fra Det Tysk-Romerske Rige ville angribe Danmark bl.a. for at udbrede kristendommen. Og Otto II angreb Danmark og erobrede Dannevirke og Hedeby samt store dele af Sydjylland, men blev efter et år slået tilbage. Harald Blåtand blev efterhånden overbevist om, at kristendommen var den rigtige tro og lod sig døbe omkring 965 - måske efter politisk pres fra kejserriget mod syd. Harald forberedte sig alligevel på eventuelle angreb - både udefra og indefra - og oprustede sine hære og opførte derfor forskellige ringborge, der var strategisk godt placeret rundt omkring i Danmark. Disse ringborge skulle fungere som forsvarsanlæg og kaserner, så man herfra kunne forsvare og styre landet.

120 Ringborgen Trelleborg Anne Vibeke Rejser IMG 9618
Ringborgen Trelleborg

Ringborgen Trelleborg

Trelleborg ved Slagelse er en af de fem ringborge som Harald Blåtand anlagde omkring 980-981. De øvrige ringborge er Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken ved Odense og Borgring ved Køge. Ringborgene kom på UNESCOs verdensarvsliste i 2023.

I vikingetiden lå Trelleborg blot tre km. fra kysten og havde forbindelse til havet via åer. De fundne ringborge i Skåne er arkæologerne usikre på hører til denne periode.

Indgang og museumsudstilling

Trelleborg blev udgravet og restaureret af Nationalmuseet mellem 1934 og 1942 og nogle af fundene er udstillet i museumsbygningen. Her kan du blive klogere på, hvorledes ringborgen blev bygget og hvorledes den har set ud med træpalisader i vikingetiden. Gennem modeller og plancher vises borgens huse, vikingernes beklædning, våben og værktøj etc. I et af rummene ses to rekonstruerede grave for krigere.

Forborgen og gravplads

Et stykke inde på dette spændende arkæologiske område passerer du den ydre ringmur og er i forborgen med afmærkninger efter 15 langhuse markeret med cementafstøbninger i bygningernes stolpehuller. Her har også været en større gravplads. De fleste grave havde kun få eller ingen gravgaver, så de døde har ikke været adelige eller højtstående personer, men menige soldater - mange sikkert lejesvende. Man mener, at her har boet omkring 500 personer som udover krigere også har omfattet håndværkere, kvinder og børn. Uden for borgen lå tre landsbyer som kunne forsyne borgen med fødevarer og andre fornødenheder. Hele området var i vikingetiden således tæt befolket.

Kasernen bag ringvolden

En bro over voldgraven, der delvis omslutter ringborgen, fører frem til selve borgens indgang. Det er en af fire åbninger i ringvolden, som i gavlen er beklædt med sten. Herfra fører en træbelagt korssti på kryds og tværs gennem ringborgen og deler området i fire lige store dele, der er symmetrisk anlagt. På hver del finder du markeringer efter fire x fire langhuse, der har stået med front mod hinanden og dannet en gårdsplads mellem husene. I langhusene, hvis grundomrids også er markeret med støbninger i stolpehullerne, boede kongens krigere. Trelleborg var således en kaserne - og ikke en kongeborg. Det bedste overblik over området får du ved at benytte en af trapperne op til toppen af ringvolden.

Harald Blåtands søn og medkonge Svend Tveskæg (960-1014) kom i krig med hinanden, da Svend m.fl. følte at den gamle konge udplyndrede befolkningen gennem skatter m.v. og Harald blev dødeligt såret. Svend angreb bl.a. Trelleborg, da folkene her forsøgte at forsvare den gamle konge, og brændte ringborgen ned (ligesom det skete med Fyrkat og Borgring). Trelleborg fungerede således kun i kort tid - måske kun i 10 år.

Det rekonstruerede langhus

På et højdedrag uden for den ydre ringmur blev der i 1942 opført en rekonstruktion af et langhus, der findes på flere af ringborgene. Huset må ikke forveksles med en kongehal som f.eks. kan ses i Sagnlandet Lejre, men er indrettet med tre rum til krigere med arbejds- og sovepladser.

Vikingerne som handelsmænd

Neden for langhuset finder du telte, hvor nutidens vikinger holder til. Ganske fredeligt sysler de med deres gøremål bl.a. med fremstilling af mad (vikingerne bor her i perioder) og håndværk, hvoraf noget sælges på vikingemarkedet. Vikingerne var frem for alt handelsmænd og ikke altid drabelige krigere. Naturligvis tog man en gang i mellem på viking og overfaldt fremmede klostre for at skaffe værdier, slaver og kvinder. Kommer du på det rigtige tidspunkt, kan du opleve vikingerne i et større slag her ved Trelleborg.

Slagløse - en vikingelandsby

Nord for museumsbygningen finder du en rekonstruktion af en vikingelandsby - Slagløse - med forskellige huse fra vikingetiden. Husene er bygget i træ eller er lerklinede efter vikingetidens byggeteknik. Udover vikingernes telte finder du bl.a. grubehuse, som er nedgravede værkstedshytter med bl.a. smedje. Du kan også finde smedje i et af de andre huse og se hvorledes vikingerne boede. Et særligt hus er Hedebyhuset, der er en rekonstruktion af et hus fra handelsbyen Hedeby fra 870’erne.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser