100 Kalvebod Faelled Taet Paa Koebenhavn Kalvebod Faelled Amager Anne Vibeke Rejser PICT0183

Storbyferie tæt på naturen - Kalvebod Fælled et stenkast fra Rådhuspladsen

Google Map...
Danmark - Amarminoen - Amager Naturpark og Dragør

Amarminoen er en vandrerute gennem Naturpark Amager fra DR-byen i Ørestaden til Dragør på Amagers sydøstlige hjørne.

Længde: 27 km.

Attraktioner: Den moderne storby i Ørestaden, Amager Fælled, Kalvebod (en del af Københavns havn), Kalvebod Fælled med store vådområder og fugle, Pinseskoven, Kongelunden og Kongelundsfortet, Strandengene på Sydamager samt Dragør med unikt bymiljø, havn og fort.

Portal: Naturpark Amager med Amarminoen

Turistinformation: Dragør

Naturcenter Vestamager

Vi starter i den nordlige ende af dette 2000 ha store inddæmmede område ved Naturcenter Vestamager. Her er bygninger indrettet til bl.a. skoler, et lille museum og mulighed for forskellige aktiviteter. Og her kan du i visse perioder gratis låne cykler (mod depositum) – og det kan godt betale sig at cykle – for afstandene er store her. Faktisk dobbelt så store som i Jægersborg Dyrehave! Men muligheden for at se og opleve blomster og dyr tæt på begrænses ved cyklingen, så vi vandrer ud ad den lange Granatvej, der skærer gennem området.

102 Naturcenter Vestamager Kalvebod Faelled Amager Anne Vibeke Rejser PICT0176
Naturcenter Vestamager

Tidligere militært område

Allerede navnet på vejen fortæller om dette områdes tidligere brug som militært skydeterræn. Endnu er oprydningen efter ueksploderede granater m.v. ikke afsluttet og flere steder er opsat røde fare-skilte med adgang forbudt. Vi holder os således til stier og områder hvor det er tilladt at færdes.

108 Omraadet Har Vaeret Militaert Oevelsesomraade Kalvebod Faelled Amager Anne Vibeke Rejser PICT0222
Kalvebod Fælled har tidligere været militært øvelsesområde

Naturpleje

På den første del af arealet - kaldet Kolapperne - kommer vi ikke ret langt, før vi støder på de første hjorte. Dådyrene er udsat her for at holde vegetationen nede. Gik de ikke her og græssede, ville område i løbet af kort tid gro til med krat og senere træer.

106 Dådyr Ved Kolapperne Kalvebod Faelled Amager Anne Vibeke Rejser PICT0187
Dådyr ved Kolapperne på Kalvebod Brygge

Stort set ingen bakker

Kalvebod Fælled er helt fladt - næsten. Kun små bakker efter skydehøje ses spredt rundt i terrænet og vi "bestiger" en af disse - Villahøj. Herfra har vi frit udsyn og kan tydeligt se over til Avedøre værket og de højeste bygninger inde i København. I søerne gror siv og rør, hvilket giver gode betingelser for fuglelivet.

Pinseskoven

Pinseskoven er en selvsået birkeskov. Midt inde i skoven er indrettet en primitiv teltplads med et flot bygget shelter (læskur) og med mulighed for at rejse sit telt. Netop som vi ankommer, er et par familier ved at pakke deres telte sammen. Jo, de har været herude i nat, men fik ikke hvilet så meget. En gruppe unge mænd "indtog" shelteret og fejrede polterabend hele natten. Så der blev ikke nogen nattero. Ærgerligt at man skal udsættes for dette, når man netop er rykket ud i naturen for at nyde freden!

Fugletårnet ved Nihøjevej

Vores tur fortsætter ude på Granatvej, hvor vi støder på Nihøjevej og drejer ind mod Fugletårnet. I det lavtliggende område er her ret så fugtigt og det er underligt at vandre her, hvor rørene på hver side af den lille grusvej rager højere op end os. Så åbner landskabet sig igen foran os og vi kan se fugletårnet. Noget pusler i krattet og inde i buskens skygge har en stor då gemt sig. Den ligger bomstille, da vi passerer den. Jeg får alligevel øje på dens gevir og stopper op for også at "skyde" denne. Men med et vældigt spring sætter den i løb ud på den åbne mark og i løbet af få øjeblikke er den forsvundet. Men jeg fik den.

Oppe i fugletårnet er her en rigtig god udsigt over Klydesøen - et eldorado for ornitologer.

Tilbage på landjorden kan vi faktisk ikke se ud til siderne og går således lidt i skjul. Måske er det derfor at ræven først opdager os i allersidste øjeblik. Hurtigt får jeg kameraet frem og "skyder" ræven. Et ikke helt almindeligt syn ved højlys dag.

Store vådområder

Ved Sydmøllevej går vi ind i vådområdet, hvor vi kommer rigtigt tæt på fuglene. Men det er et vådområde, hvor vandet står ind over denne lavtliggende sti. Hvor der ikke er vand, synker vi ned i mudderet - og vi har ikke støvler på. Så vi når ikke meget mere end et par hundrede meter ind, før vi må vende om. Men vi ser både viber, hejre, ænder, strandfugle samt en enkelt musvåge.
Tilbage i Pinseskoven og sydpå ad Ellevehøjevej. Her fornemmes tydeligt den helt specielle stemning der findes i birkeskoven. Vi følger kanalen ned til Søndre pumpe og går op på diget. Hele området ligger faktisk ned til tre meter under havoverfladen og pumperne sikrer, at grundvand, regnvand og havvand pumpes væk fra området. Her på diget møder vi flere mennesker. De fleste er cyklet hertil og har taget madkurven med og ligger og nyder solen på skråningen. Andre bader - selv om det er noget lavvandet her. Flere ornitologer har stillet deres kikkerter op og er fordybet i fuglene inde på Klydesøen.

Vi vandrer forbi den idylliske Hejresø - uden dog at se hejren her - og går tilbage ad Kanalvej. Også her støder vi på kvæg, heste samt ser flere dådyr. Vi brugte en hel dag til at vandre i dette enestående naturområde og kan sagtens bruge flere dage på at nå helt rundt. Som nævnt kan turen også cykles - og måske kombineres med en tur i Kongelunden. Og så kan du i flere af søerne fiske helt frit - blot du har det obligatoriske fisketegn.

126 Daadyr I Koebenhavns Baghave Kalvebod Faelled Amager Anne Vibeke Rejser PICT0237
Dådyr i Københavns baghave

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser