100 Østerssafari I Nationalpark Vadehavet Soenderjylland Anne Vibeke Rejser IMG 7297

Vadehavsvandring med østerssafari

Google Map...
Danmark - Sønderjylland

Sønderjylland omfatter det sydligste Jylland fra Rømø i vest til Sønderborg i Øst.

Mest besøgte attraktion: Dybbøl Mølle ved Sønderborg, Nationalpark Vadehavet ved Rømø, Tønder og Møgeltønder

Mere information:

Campingpladser i Sønderjylland

Turistinformation: Sønderlylland

Turistinformation: Danmark

Vadehavscentret

Det ligger lidt forblæst - Vadehavscentret - her ude i marsken, hvor det kun er fårene, der denne rå efterårsdag holder til at være udenfor. Og dog! Vadehavscentret er udgangspunkt for en del safariture i Nationalpark Vadehavet gennem det meste af året. Herfra kan man tage på vadehavssafari på Mandø, hvortil man kommer med Mandø-Bussen - en vogn trukket efter en traktor ved lavvande. Man kan komme på naturfænomenet "Sort Sol", hvor stæreflokke i 100.000-vis bølger henover himmelen forår og efterår i skumringstimen før de går til ro for natten. "Sort Sol" har fået et par mindre brødre, "Grå Sol" hvor 10.000-vis gæs danner store flokke under deres træk samt "Hvid Sol" hvor 1000-vis svaner i vintermånederne samler sig i Tøndermarsken. Der er således aktiviteter de fleste måneder hen over året. Vadehavscentret er også udgangspunktet for mange andre aktiviteter som f.eks. sælsafarier samt vadehavsvandringer efter østers - og det er netop hvad vi har tilmeldt os denne regnvåde efterårsdag. I Vadehavscentret har børn i alle aldre mulighed for at lære noget om flod og ebbe og at få "hands on" - prøve at røre ved noget af det, der fiskes op fra Vadehavet. Gennem plancher og modeller, udstoppede dyr, multimetershows om stormfloder og ikke mindst gennem film, gives der et fyldigt indblik om livet i og omkring Vadehavet. Se også den flotte billedserie af Vadehavet set fra oven, hvilket giver en helt anderledes oplevelse.

102 Vadehavscentret I Vester Vedsted Vadehavet Soenderjylland Anne Vibeke Rejser IMG 7273
Vadehavscentret i Vester Vedsted

I Vadehavet med guide

Forsynet med lejede waders fra Vadehavscentret er vi kørt ud til diget, der beskytter det lavtliggende marskland syd for Mandø. Med os har vi biolog og naturvejleder Else Holm Hansen, der kender Nationalpark Vadehavet og derfor kan guide os sikkert til vores mål - en østersbanke et par kilometre ude i Vadehavet. Hvert år er der folk, der forvilder sig ud i Vadehavet på egen hånd - desværre også med katastrofale følger. Kommer der havgus, mister man orienteringen og har man ikke kompas med, kan det blive fatalt. Selv i klart vejr er det let at miste orienteringen, da landkendingen er vanskelig, når man først er kommet langt ud. Og den direkte vej mod de eventuelle træer eller master, der skimtes mod land, er ikke nødvendigvis den rigtige vej. Der kan være en sejlrende i mellem. Så tag med på en guidet tur - i hvert fald første gang du begiver dig ud i Vadehavet.

103 Tag Altid Med På En Guidet Vadehavstur Vadehavet Soenderjylland Anne Vibeke Rejser DSC02218
Tag altid med på en guidet vadehavstur så lærer du om plante og dyreliv - og du er i sikre hænder

Dyre- og plantelivet

Neden for diget træder vi ud i det lave vand, der er ved at trække sig tilbage, og vi synker lidt ned i dyndet de første 100 meter. Så bliver der fast sand under fødderne og vi træder op på en lille delvis bevokset banke. Her findes muslinger og spor efter sandorme og efter at have gravet i sandet får vi et udmærket indblik i, hvor snildt de enorme føderessourcer til de mange vade- og havfugle er fordelt. Nogle fugle har kort næb, f.eks. ryler, og lever af dyr i overfladen, mens andre fugle har længere næb og derfor kan tage de dyr, der lever længere nede i sandet. Strandskaden spiser f.eks. 2-300 hjertemuslinger om dagen! Stor regnspove går efter sandorm og gravanden tager dyndsnegle. Her ser vi også et par sammenfiltrede stillehavsøsters - det, som er målet for vores vadehavsvandring. På banken prøvesmager vi også en smuk, rød saltholdig plante, inden vi atter går ud i det lave vand. De mange vadefugle ser vi kun på afstand, da de følger tidevandslinien og trækker med ud, når det bliver ebbe.

104 På Vej Ud I Nationalpark Vadehavet Efter Østers Vadehavet Soenderjylland Anne Vibeke Rejser DSC02208
På vej ud i Nationalpark Vadehavet

På østersbanken

I dette område findes to banker hvor der kan plukkes stillehavsøsters. Den lille banke ligger ca. to km. fra land, mens den større banke ligger ca. tre km. ude. Den friske vind giver lidt bølger, så turen i dag bliver kun til den lille banke. Vi har taget retning mod vestsiden af Mandø som skimtes i det fjerne, og vi bevæger os længere ud i dybere vand der efterhånden når os til knæene. På det allersidste stykke, inden vi træder op på banken, er bunden igen fuld af dynd og vi må gå forsigtigt for ikke at miste balancen.

Stillehavsøsters er en invasiv art som er ført hertil efter at være sluppet ud fra et avlsprojekt! Man troede ikke, at østersen kunne formere sig i det kolde vand, men man tog fejl! Nu truer stillehavsøsters med at "kvæle" den naturlige forekomst af blåmuslinger. Det ser vi da vi træder op på banken, hvor østers ligger som et kæmpetæppe oven på muslingerne. I løbet af 2-3 år opnår stillehavsøstersen en fin størrelse og er en lækkerbisken for de, der kan lide en "klat salt". Det er dog ikke på alle årstider, man skal spise østers direkte fra havet, idet højere temperaturer kan medføre, at der er alger og/eller fremmede bakterier i østersen, hvilket kan give ubehagelige følger. Men nu vi er her, åbner Else et par østers med sin lille kortbladede kniv og serverer dem for os, mens hun beretter om de mængder som de besøgende, der ofte udgør omkring 50 personer pr. tur, slæber med hjem i plastikposer og rygsække. For det er en lækker spise.

Samme vej tilbage

Vinden og regnen er taget til. Bølgerne er blevet lidt større og det er tid at vende om. Og ved selvsyn kan vi se, hvor svært det er at orientere sig. Faktisk kan vi ikke se, hvad der er dige og hvad der er banke, så vi følger præcis samme vej tilbage - våde af regnen og en stor oplevelse rigere.

I 2009 blev Vadehavet en af Danmarks fem nationalparker.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser