180 Bålplads I Hedeland Hedebostien Anne Vibeke Rejser IMG 9784

Hedebostien fra Karlstrup Strand til Vindinge

Google Map...
Danmark - Hedebostien

Hedebostien er en rekreativ vandrerute/cykelrute no. 86 som løber fra Trylleskoven ved Karlstrup Strand til Roskilde, hvor du kan opleve skov, kulturlandskaber, søer, tidligere kalk- og grusgrave og landsbymiljøer herunder interessante kirker m.m.

Oplevelser undervejs: Trylleskoven med Køge Bugt Strandpark, Firmileskoven, Karlslundeskoven og Tuneskoven, Landsbyerne Karlstrup, Tune og Vindinge samt Roskilde ligesom du kommer gennem smukke dele af de tidligere grusgrave - Hedeland Naturpark.

Længde: 23 km.

Attraktion: Hedebostien

Hedebostien – en cykel- og vandrerute

Hedebostien, der i alt er 23 km. lang, er en vandre- og cykelrute (nr. 86) der går fra Køge Bugt Strandpark ved Trylleskoven nær Karlstrup Strand til Roskilde. Du kan vandre Hedebostien fra Trylleskoven over Tune og til Vindinge, der på det meste af ruten er omgivet af en perlerække af naturoplevelser. Du behøver naturligvis ikke vandre hele ruten, men springe den del over som går fra Vindinge og på asfalt ind i Roskildes bymiljø. Hedebostien er fint afmærket med vejvisere alle relevante steder, så turen kan sagtens vandres uden kort - og tager du cyklen, er det kun få steder det er nødvendigt at trække den. Du kan dog godt få et oversigtskort på turistkontoret f.eks. i Roskilde. Ligeledes har Hedebostien en app som du kan downloade og undervejs høre om naturen, kulturen og historien.

110 Vejviser Hedebostien Anne Vibeke Rejser IMG 9689
Hedebostien

Trylleskoven ved Karlstrup Strand

Fra P-pladsen ved Trylleskoven skal du blot over Karlstrup Strandvej før du er inde i den fredede skov med de knudrede fyrretræer der gennem tiden er formet af vind og vejr. Her er gennemgående hulveje på kryds og tværs og en bred skovsti, som leder dig ned til den populære sandstrand. Oprindeligt bestod området af sandklitter, men i slutningen af 1800-tallet plantede man fyrretræer for at stoppe sandflugten og efterhånden er der kommet andre træsorter til ved selvsåning. Skovens krogede træer gav folk en troldagtig fornemmelse og de lokale beboere kaldte derfor skoven for Trylleskoven. Ved den børnevenlige strand er her picnicplads og badebro som leder et stykke ud i det lavvandede badevand.

Karlslunde Mose og skov samt Firmileskoven

Fra P-pladsens nordlige hjørne finder du vejviseren til Hedebostien og efter få skridt er du ude i et åbent kulturlandskab i Karlslunde Mose, hvor engene afgræsses af kvæg. Da istiden ophørte for omkring 12.000 år siden smeltede isen og her lå et tundralignende landskab med et lavvandet område som jævnligt blev oversvømmet af det stigende havvand fra Køge Bugt. Det var et godt sted for stenalderfolket at slå sig ned omkring 5.000 år f.Kr. Det fandt man beviser for, da man anlagde S-banen i 1976, men her er dog intet at se om dette i dag. Du går under jernbanen og ruten svinger sig gennem skovene der blev anlagt i 1982 i tidligere plantager, hvorfor her fortsat kan ses æble- og pæretræer samt hyld og brombærbuske. Er du fugleinteresseret findes her et fugletårn. Området blev beskyttet med diger og drænet med grøfter og mindre søer, ligesom stierne er hævet, så der er ingen problemer med at komme tørskoet gennem mose og skov. Nu skal du under Købe Bugt Motorvej - en kontrast i beton til den fredelige mose og skov. Ruten svinger mod syd og på dele af strækningen ser du Karlstrup Møllebæk. I skoven passerer du bålhytten med bålplads og kan her tage et hvil.

Karlstrup Kalkgrav

Efter at have passeret Tåstrupvej er der kun nogle få meter til den dybtliggende Karlstrup Kalkgrav med det azurblå vand i den op til 14 meter dybe sø. En af Sjællands klareste søer, hvor du kan se søbunden. I perioden 1843 til 1975 blev her gravet kalk ned til en dybde af ca. 28 meter under terrænet og da man forlod stedet, lå her et hærget område med et stort hul i jorden tilbage. Naturstyrelsen overtog kalkgraven og skabte det nuværende rekreative naturområde, der er så attraktivt, at mange naturelskere søger herhen. Har du tid og kræfter kan du spadsere ca. to km. hele vejen rundt om den tidligere kalkgrav og/eller lede efter fossiler i de hvide kalkskråninger. Med fiskekort er det tilladt at fiske efter de udsatte fisk. Det frarådes at bade i det kolde vand, men det frister nogen!

Fra Karlstrup Kalkgrav er der en god kilometer på asfalt ad Højagervej frem til Karlstrup landsby.

Karlstrup landsby og kirke

Som andre landsbyer i dette tidligere hedeområde har også Karlstrup rødder tilbage til 1100-årene og den stråtækte idyl kan fortsat ses enkelte steder. Landsbyens oprindelige trækirke lå syd for landsbyen. For at komme til den nuværende Karlstrup Kirke skal du gennem landsbyen og følge Hedebostien mod nord ca. 500 meter rundt om næste vejsving. På en høj ligger Karlstrup Kirke, der blev bygget i 1200-årene i tilknytning til en stormandsgård, der lå nord for kirken. Kirketårnet og våbenhuset blev dog først opført omkring år 1400.

Lige ved siden af kirken ligger en markant jordhøj - en såkaldt motte - der mest af alt minder om en gravhøj. Men det er resterne af et opbygget forsvarsanlæg i tilknytning til den tidligere stormandsgård. På toppen af denne motte stod et udsigtstårn af træ, hvorfra man har kunne se helt ud til kysten. Stormandsgården har været omgivet af en træpalisade samt 10 meter brede voldgrave, der blev sløjfet i 1400-årene, så du i dag kun ser motten. Stormandsgården og forsvarsanlægget fungerede i den tidlige middelalder, hvor der var uroligheder mellem adel og stormænd som ville kunne forsvare deres ejendomme mod eventuelle angreb. Også venderne kunne hærge egnen, da der var let adgang fra Køge Bugt.

Karlstrup Nyskov

Du følger Sognevejen til skiltet mod naturbørnehaven og kommer ind i Karlstrup Nyskov. Denne dag er adgangen gennem naturbørnehaven spærret og Hedebostien fører dig op over en skovklædt morænekant - en af rutens få stigninger. De stejle skråninger er resultatet af tidligere tiders råstofindvinding. Efter at være kommet gennem skoven åbner terrænet sig ved en stor bakke, hvorfra der er vid udsyn over markerne. Denne bakke er ideel som kælkebakke en snevinter. Nede af bakken følger du grusvejen som snor sig mellem marker og hestefolde forbi et par karakteristiske vindmøller og kommer frem til Tune Skov.

Tune Skov - en ny skov

Nu er du ude på hedesletten syd for Tune og kommer ind i Tune Skov, der såmænd lige så godt kunne være kaldt Tune Nyskov, for her er man begyndt at plante mange forskellige løvtræer. Det sker primært for at kunne bevare de store grundvandsreserver som ligger under jorden. Derudover vil skoven være et attraktivt og rekreativt område tæt på landsbyen, ligesom der skal produceres gavntræ. Du vil se, at de små træer er indhegnet for at beskytte dem mod råvildt. Du passerer et par vandhuller og en af de få bænke som findes langs Hedebostien. Den lyse skov og de åbne engarealer med afvekslende flora giver rig mulighed for at se dyr - bl.a. forskellige sommerfugle.

Tune landsby

Fremme i Tune bør du give dig tid til at gå en runde og indsnuse idyllen fra denne gamle landsby. Tag en tur omkring gadekæret og Tune Kirke, hvis ældste dele er fra 1110. Du fortsætter forbi Tune Hallerne og frem mod Hedeland Naturpark.

Hedeland Naturpark - tidligere grusgrav

Oprindeligt var Hedebosletten, som vi i dag kalder området mellem Roskilde, Høje Taastrup og Køge, fed og frugtbar landbrugsjord som gjorde hedebobønderne velhavende. I 1800-tallet opdagede man, at der var større rigdomme i de råstoffer som fandtes i undergrunden. Sten og grus, som var blevet aflejret under sidste istid, kunne indvindes til kommende anlægsarbejder. Allerede i midten af 1800-årene begyndte råstofudvindingen og 1897 fik F. L. Schmidt grundlagt det første teglværk med grus- og lergravning. I mere end 100 år har man gravet her i området og efterladt et arret landskab. I stedet for at udfylde grusgravene og jævne terrænet besluttede de omkringliggende kommuner at skabe et rekreativt fritidsområde – Hedeland Naturpark.

I dag består dette dramatiske landskab af store græsarealer, bakker og søer samt kanaler. Enkelte steder har man udplantet træer, men ellers er naturen overladt til sig selv og efterhånden har Hedeland fået en stor og afvekslende biologi med fugle og andre dyr samt interessante plantearter. Her vokser bl.a. fem forskellige orkideer på de magre jorde, der plejes økologisk.

På din vej gennem Hedeland Naturpark vil du kunne se enkelte bronzealderhøje som vidner om at området var beboet for mere end 5.000 år siden. Her er naturligvis også spor efter grusgravningen som søer i landskabet. Nogle af de større søer kommer du til ved Hedelands sydvendte vinterrasser, hvor her findes mere end 3.000 vinstokke. Vinstokkene ejes af Hedelands vinlaug – og det er naturligvis ikke tilladt ”bare at smage på druerne”. Ved første sø er her picnicplads og en større bålplads med overdækket terrasse i den vestlige side af næste sø.

Oppe fra søen krydser du Tune Landevej og nærmere dig et større parkeringsareal. Her finder du toilet. Fra P-pladsen udgår flere aktiviteter med bl.a. power fitness. Her er en betagende udsigt ud over Vindinge Langsø, som du følger venstre om ved at vandre ned langs søens østlige bred. Oppe igen er du tæt på landevejen til Vindinge (Stærkendevej) og har en god kilometer foran dig mod Vindinge.

Vindinge landsby og kirke

Igen kommer du til en gammel landsby og Vindinge nævnes første gang i 1184, men har rødder længere tilbage - før Kristus fødsel. Efter at have set den historiske bykerne slutter denne vandretur ved Vindinge Kirke fra 1875. Den gamle landsbykirke fra 1100-tallet stod ikke til at redde og blev revet ned året forinden.

Den resterende del af Hedebostien mod Roskilde by, der mest ligger i bymiljø, overlades til cyklisterne.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser