100 Sommerfugle Eng, Allindelille, Sjælland Anne Vibeke Rejser IMG 8426

Allindelille Fredskov - en botanisk naturperle

Google Map...
Danmark - Ringsted

Ringsted blev grundlagt omkring år 1000 og var i middelalderen den vigtigste by på Sjælland. Her blev vigtige beslutninger truffet ved Tingstenene og danske konger og dronninger blev vegravet i byens vartegn  - den smukke Sct. Bendts Kirke, Danmarks første murstenskirke.

Mest besøgte attraktioner: Sct. Bendts Kirke, Ringsteds indkøbscentre f.eks. Ringsted Outlet, samt naturen omkring Midtsjælland med bl.a. Allindelille Fredskov med sjælden flora og Haraldsted Sø - en del af Oplevelsesstien i Ringsted Kommune.

Mere information:

Turistinformation: Ringsted

Turistinformation: Danmark

Rundt i Allindelille Fredskov

Du kan f.eks. parkere i skovens vestlige side på Kastrupvej over for nr. 75. Her finder du en mindre P-plads og her tager beskrivelsen af denne forårsvandring sin start rundt i den grønne forårsskov. Allindelille Fredskov, der også er interessant på andre årstider, ligger på en flade af skrivekridt, der flere steder når helt op til jordoverfladen, hvilket er betingelsen for den sjældne flora.

Følg den brede grusvej til højre - dvs. rundturen bliver mod uret - gennem løvskoven og nyd sangen fra de mange forskellige fuglearter, som bl.a. omfatter stor flagspætte, skovsneppe, træløber, nattergal og ravn. Husk kikkert! Lidt inde i skoven passerer du en færist med en låge, hvorefter du kan være heldig at møde fritgående kvæg eller får som medvirker til naturplejen, så ikke alt gror til. I skovbunden vokser mange forskellige planter. Naturligvis er her hvide anemoner og du kan i det tidlige forår også opleve hele tæpper af de fredede blå anemoner. Af hensyn til skovens mange sjældne planter og svampearter skal du blive på stierne. Det er således ikke tilladt at ”gå på tværs” i skoven. Det er naturligvis heller ikke tilladt at plukke eller opgrave skovens planter eller svampe. Små skilte i skoven fortæller mere herom.

I naturskoven får udgåede træer lov at rådne, hvilket skaber liv til smådyr som biller og larver samt svampe. Du kan se store fyrsvampe på udgåede træer. Som det eneste sted i Danmark kan du finde svampen toppet stenmorkel i maj/juni. Snart passerer du Bøgebjerg Mose og kan mellem de lysegrønne bøgegrene skimte Bøgebjerg på din højre hånd. Følg den brede sti til højre om Bøgebjerg og du kommer frem til skovens store sø - Småskifte Sø. Her må ikke fiskes, men nyd udsigten ud over søen og bevoksningen langs med den.

Ejerforhold i Allindelille Fredskov

Allerede tilbage i midten af 1500-årene skænkede kongen skoven til Københavns Universitet og i flere hundrede år har Allindelille Fredskov været kendt for sin rigdom af plante- og insektarter. I 1918-20 blev der gjort botaniske undersøgelser og skovens artsliste blev udbygget til 340 plantearter, hvilket er over en fjerdedel af Danmarks samlede arter af høje planter. Efterfølgende blev skoven drænet og tilplantet, hvorfor flere arter forsvandt. Dette medførte, at skoven i 1953 blev underlagt en særlig fredning, der forbød yderligere tilplantning. I 2011 blev skoven sat til salg, men den danske stat ønskede ikke at købe skoven, der beskrives som et af Danmarks mest værdifulde naturområder. Derfor gik Danmarks Naturfredningsforening ind som køber og overdrog stedet til Danmarks Naturfond, så den artsrige flora og fauna kunne bevares.

101 Bøgeskov, Allindelille, Sjælland Anne Vibeke Rejser IMG 8399
Den lysegrønne bøgeskov

Langs Småskifte Sø og over Ravnebakke

Langs Småskifte søs nordlige bred følger du et mindre spor som kan være lidt vådt i fugtigt vejr. (Ellers gå tilbage til hovedstien og følg denne.) Du kommer ud samme sted ved Dams Mose og når frem til stikrydset ved Ravnebakke. Oppe på Ravnebakke finder du et dybt jordfaldshul - Fandens Kedel – et sted hvor kalken under jorden er faldet sammen. Stien går ned over fordybningen og du kommer atter ud på hovedstien som du følger frem til Thomas Park.

Fårefold

På din højre side passerer du en indhegning, hvor du kan møde får som skal holde ahorn nede. Ahorn er en kraftig voksende træart, som hurtigt omdanner den lysåbne skov til en mørk og artsfattig skov. Holdes ahorn nede vil skoven forblive lysåben med blomstrende blå anemoner.

Thomas Park og Sommerfugleeng

Ved to små stråtækte huse på din venstre side ligger Thomas Park. Husene er lukkede og blev i 1950’erne benyttet af universitets biologer i forbindelse med undersøgelser af den helt specielle fauna som findes her. På den åbne slette findes et utal af forskellige blomster. Det er de helt specielle jordbundsforhold med masser af kalk, som skaber grobund for de mange arter. Små træpinde med rød top er placeret i jorden lige ved den sti, hvor du må gå, for at se de meget sjældne planter. Det er således ikke tilladt at vandre ud på området og den tilstødende Sommerfugleeng, men du kan iagttage floraen fra stien. Nogle planter ses lige for dine fødder! Her finder du hulkravet kodriver, blåtoppet kohvede m.m. samt flere orkidéarter - herunder den meget sjældne orkidé flueblomst, som ikke findes andre steder i Danmark. Flueblomst, der blomstrer i juni, bliver mellem 15 og 30 cm. høj og har sit navn efter sine blomster, der ligner insekter.

I 2014-15 blev træerne i dette område fældet og fik lov til at ligge og rådne. Det øverste muldlag blev fjernet, så den oprindelige kalkbund atter blev blottet og efter få år blev den blomstrende eng genskabt. Lignende projekter er i gang andre steder i Allindelille Fredskov.

Plejegruppen i Allindelille Fredskov

Året igennem udføres naturplejen i skoven af en lokal naturplejegruppe, som sørger for at betingelserne for at opretholde mangfoldigheden i naturen genskabes. Dette frivillige arbejde, som alle kan blive en del af, består bl.a. af at holde krat og skov nede og derved skabe lysåbne arealer, ligesom det er vigtigt at slå græs med le og fjerne det. Det gælder om at jordbunden udpines, hvilket sikrer en lav og artsrig vegetation. Græssende får og kvæg hjælper til med naturplejen og forhindrer tilgroning.

122 Hegn På Slette, Allindelille, Sjælland Anne Vibeke Rejser IMG 8430
Hegn på slette

Forbi Mosstolen og Storkemosen

Tilbage på hovedstien kommer du forbi nye genoprettede sletter som Mosstolen og hegn med kvas, som holder kvæg inde. Du passerer Storkemosen og er tilbage ved P-pladsen efter at have oplevet en af Danmarks artsrigeste naturskove. 

124 Gangbro I Mose, Allindelille, Sjælland Anne Vibeke Rejser IMG 8792
Gangbro i Storkemosen

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser