740 Kongehallen, Sagnlandet Lejre Anne Vibeke Rejser IMG 9196
Kør-selv ferie

På tur til Sagnlandet Lejre

Google Map...
Danmark - Lejre

Lejre er en kommune på Midtsjælland og er bl.a. kendetegnet ved en lang historisk tradition. Byen Lejre ligger godt 10 km. fra Roskilde.

Mest besøgte attraktioner: Nationalpark Skjoldungernes Land med Sagnlandet Lejre, Herthadalen, Ledreborg Slot og Slotspark.

Turistinformation: Lejre

Nationalpark Skjoldundernes Land: Skjoldungernes Land

Attraktion: Sagnlandet Lejre  

Markerede vandreruter i Sagnlandet Lejre

Du og din familie kommer ind i en anden verden og kan opleve dele af danmarkshistorien fra stenalderen over jernalderen til vikingetiden, ligesom du møder 1800-årenes landboejendomme med gamle husdyrracer. De enkelte tidsfaser er levendegjort i stemningsfulde miljøer med forskellige værksteder og gamle håndværk. Efter at have passeret velkomstcentret med biograf og foredragssal finder du de afmærkede stier som går gennem hele området - en blå rute på en km. og en gul rute på tre km. - og undervejs møder du de forskellige tidsafsnit. Stierne løber gennem en enestående smuk natur med bakker, skove, småsøer og overdrev med spredt bevoksning.

Stenalderbopladsen Athra

Sagnlandet Lejres ældste dele ligger længst væk fra indgangen og viser dig hytter fra stenalderen dvs. fra omkring år 12.000-1.800 f.Kr. Ved stenalderbopladsen Athra finder du en simpel læhytte - blot et halvtag - samt en helt lukket hytte skabt efter ertebøllehytterne. Stenalderfolket levede tæt på vandet, hvor de kunne fiske og her ligger en af stenalderbådene - en udhulet træstamme - en såkaldt ege. Men stenalderfolket gik selvsagt også på jagt efter smådyr og de store urokser. I skoven og på marken kunne de samle bær og svampe m.m. På stedet ses også en simpel stenaldergrav. Efter at have passeret spanget - en stenalderbro er du på den anden side af søen og her ses stenalderhytten Traha - en maglemosehytte - og lidt derfra et telt med gevir i toppen.

På vejen mod jernalderlandsbyen kommer du sikkert forbi en langdysse, hvor stenalderfolket begravede deres ledere. Langdyssen har randsten omkring sig og på toppen ses bæresten samt en stor dæksten.

Jernalderlandsbyen Lethra

Jernalderlandsbyen består af lerklinede hytter med stråtag, hvor dyr og mennesker ofte levede under samme tag. Hver sommer bor her familier der lever som man gjorde i fortiden med daglige gøremål. De fortæller gerne om dette liv og du er velkommen til at spørge. Læg mærke til hvorledes jernalderfolket stenlagde deres veje gennem landsbyen.Følger du en sløjfe på den gule rute, kommer du til offersøen, hvor du kan se rester efter dyreofringer som f.eks. kranier.

Vikingerne på Ravnebjerg - sagnkongernes verden

Bag en bakke skimtes bunden af en enorm buet båd - som om den ligger på hoved. Men her er tale om en genopført tro kopi af en vikingehal - en såkaldt kongehal - der med sine 61 meters længde, 12,5 meter i bredden og 10 meter til loftet er verdens største og viser os, at vikingerne var dygtige håndværkere både til at bygge og fremstille kunst.

På en guidet rundvisning, hører du om vikingernes liv, og i første rum du kommer ind i et våbenkammer, hvor du afleverer dine våben. Næste rum kunne være stedet hvor proviant, gaver, tøj m.v. blev opbevaret.Så træder du ind i selve ceremonihallen, for det var her, at vikingernes konge afholdt officielle møder, havde gilde og fest, sang og hørte sagnfortællingerne. Den store sal er bl.a. pyntet med fire højsædesøjler med flotte billedskærerarbejder. Både her og til kongehallens andet træværk blev brugt 1500 tons dansk egetømmer som bl.a. stammer fra kong Frederik den 6.’s 150 år gamle flådeege.  Ved andre dele er benyttet stærk, norsk fyr.

Midt i ceremonisalen brænder gryden på bålet. På den ene langside sidder vikingekongen med sin dronning, mens gæsterne er placeret ved borde langs ydervæggene. På tronpladsen ses bl.a. en sølvbelagt hjelm skabt efter et fund i Sverige. På bordet ligger også et vikingesvær, hvor originalen er fundet blot tre kilometer herfra i Gl. Lejre. Her ses også et fornemt halssmykke som dronningen bar. Det bagerste rum er indrettet som soveværelse.

I vikingetiden holdt en kongehal kun nogle få år, da fundamentet efterhånden rådnede - hvorefter man så byggede en ny. I dag har man ”snydt” og benyttet nutidens teknik med fundering, belysning og indeklima m.v., for man bygger ikke bare en ny kongehal. Det har taget fire år at bygge kongehallen og den har kostet omkring 75 mio. kr. med støtte fra A.P. Møllers Fond samt Augustinus Fond. Den 17. juni 2020 indviede dronning Margrethe kongehallen.

De originale omrids af kongehallerne, der menes opført af sagnkongen Roar omkring år 800, blev udgravet i 2009 og kan ses i Gl. Lejre, hvor de er markeret med tørv ved udgravningerne. Andre fund fra området udstilles på Lejre Museum – også i Gl. Lejre. Ude i det kuperede landskab ses en stor genskabt skibssætning på en af bakkerne. Skibssætningen er opført med 120 sten efter Danmarks største skibssætning som ligger i Gl. Lejre, hvor der i dag kun er 28 sten tilbage. Skibssætningen skulle sikre, at de døde vikinger kom sikkert til dødsriget.

1800-tallets landboejendomme

I et særligt hjørne af Sagnlandet Lejre møder du landbofolket fra 1800-årene. De genskabte gamle landboejendomme bl.a. Krikkebjerghusene er opført i bindingsværk og er med stråtag. Her møder vi husmanden, som er ved at bearbejde et kosteskaft. Beredvilligt fortæller han om livet her og viser samtidigt nogle af sine dyr som geder og ællinger. I andre gamle huse finder du et dragtværksted med væveri og farveri. Du støder også på potteri og smedje samt andre håndværk. I de forskellige værksteder arbejder man efter fortidens metoder og design.

En ægte gammel landboejendom fra 1740, hvor stuehuset er bevaret, kan du se ved Gl. Kongsgård i Gl. Lejre.

Masser af aktiviteter - også for børn

Der er masser af plads til at børnene kan blive udfordret og lege viking m.m. Der kan laves bål og der kan sejles med ege eller robåd i Karpedammen.

770 Sagnlandet Lejre Er Populært Anne Vibeke Rejser IMG 9582
Sagnlandet Lejre er populært

Hvidesøhus - en smuglerkro

Du kan eventuelt slutte din tur i Sagnlandet Lejre ved at få en forfriskning i den gamle smuglerkro Hvidesøhus, der er fra 1836. Her finder du også en middelalderhave.

769 Hvidesøhus En Gammel Smuglerkro, Sagnlandet Lejre Anne Vibeke Rejser IMG 9276
Hvidesøhus

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser