100 Aalbaek Klitplantage Nordjylland Anne Vibeke Rejser DSC03113

Tæt på naturen i Ålbæk Klitplantage - tæt på Skagen

Google Map...
Danmark - Nordjylland

Nordjylland markedsføres som Toppen af Danmark og Lysets Land.

Mest besøgte attraktion: Skagen, Råbjerg Mile, Rubjerg Knude samt naturen langs Danmarks kyster, herunder Limfjorden. Aalborg Zoo, Fårup Sommermarked og Jesperhus Feriepark.

Mere information:

Turistinformation: Toppen af Danmark

Turistinformation: Danmark

Rundt om plantagesøen

Vi starter fra P-pladsen ved Jægerhyttevej i Aalbæk Klitplantage, der blev anlagt i 1881 i forsøget på at bremse sandflugten som havde hærget hele Skagen Odde siden 1600-tallet. Det var især skovfyr og bjergfyr man plantede, da disse træarter er nøjsomme og kan gro på den magre klithede i dette regnfattige område. Senere har man plantet løvtræer og på den bedste jord tillige sitkagran. Nogle steder i skoven kan man støde på det oprindelige gamle egekrat, der voksede her allerede før sandflugten.
Efter at have krydset jernbaneskinnerne følges en smal sti sydpå i skoven, hvor løvtræer på begge sider danner en allé med friske grønne blade, der lukker sig over vores hoveder. Vi afviger fra den markerede vandrerute og går rundt om plantagesøen, der blev udgravet i 1976. Man kan ikke se, at søen er "ny", for her er en frodig vegetation.

Langs Knasborg Å

Til bage på sporet krydser vi Knasborg Å og vandrer mod vest langs med den. Åen afvander området vest for Aalbæk Klitplantage og leder vandet ud i Kattegat. I nærheden af Gårdbogaard lå engang en sø, der i 1800-tallet blev afvandet ved at man gravede Knasborg Å dybere. Dette skete med håndkraft og nogle steder blev åen rettet ud, hvorved et rigt fugleliv og et godt ålefiskeri forsvandt. Det fortælles, at det engang har været muligt at sejle fra Kattegat gennem åen og nogle nu tørlagte søer helt frem til Råbjerg Kirke med materialer til kirkebyggeriet og kampesten til diget omkring kirkegården. Kirken menes bygget i begyndelsen af 1300-tallet.

Mens vi vandrer langs denne smukke å, får vi et enestående indtryk af, hvor meget flyvesand her i virkeligheden ligger under vores fødder. Flere steder er skrænten ned mod åen blotlagt ved sandskred og vi kan se fem-seks meter tykt sand under træernes rødder. Og det er måske kun øverste lag?

Ved Røde Bro kan vi igen passere åen og overvejer om vi skal vandrer længere mod vest ud til det gamle egekrat ved Gaardboe og også opleve de store stensletter, der ligger både nord og syd for åen. Stensletterne blev dannet ved opskylning af strandvolde langs oddens kyst, som lå her for ca. 4.500 år siden. Stenene på sletterne har ligget med samme side opad og har gennem årtusinder været udsat for slibning af det sand, vinden har ført hen over dem, hvilket gør landskabet helt specielt.

117 Blotlagt Sandskraent Ned Mod Knasborg Aa Aalbaek Klitplantage Nordjylland Anne Vibeke Rejser DSC03114
Blotlagt sandskrænt ned mod Knasborg Å

Gennem småkuperet skov

Vi går nu tilbage, krydser Jægerhyttevej og vandrer gennem et småkuperet skov, hvor de høje grantræer tillader det livgivende lys at komme ned på skovbunden, så mos og græs kan få kraft til at vokse. Mon ikke vi ved efterårstide kan finde spiselige svampe i denne grønne skovbund! Vi er ikke i tvivl. Denne lille klitplantage rummer flere gode vandreruter, så det vi ikke fik set i dag, må vi bare tilbage for at opleve til efteråret, når skoven er gylden og svampene gror.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser